Kliknite na región pre zobrazenie predajcov
Zobraziť predajcov.

Zobraziť autorizovaných bussiness partnerov.

Zobraziť autorizovaných valued bussiness partnerov.

Banskobystrický kraj - predajcovia

Amicomp BB, s.r.o
Ľ. Štúra 20
974 01 Banská Bystrica
www.amicomp.com
e-mail: obchod@amicomp.com
telefón: 048/4715802

Básti Oto, ING. - VYTNES
Hviezdoslavova 6
979 01 Rimavská Sobota


telefón: 047/5634294

Brusnický Boris, ING. - B
Erenburgova 6
984 01 Lučenec


telefón: 047/4331387

DATEX, s.r.o.
I. Hatvaniho 2
979 01 Rimavská Sobota

e-mail: predajna@datex.sk
telefón: 047/4331002