Kliknite na región pre zobrazenie predajcov
Zobraziť predajcov.

Zobraziť autorizovaných bussiness partnerov.

Zobraziť autorizovaných valued bussiness partnerov.


Žilinský kraj

PC Slovakia, s. r. o.
Malý rad 129/20
2801 Trstenná
www.pcslovakia.sk
e-mail: pcslovakia@pcslovakia.sk
telefón: 043/5324837

WEGA Martin, v.o.s.
Osloboditeľov 12
036 01 Martin
www.wegamartin.sk
e-mail: wega@wegamartin.sk
telefón: 043/4230915

Alexa, s.r.o.
M. R. Štefánika 10
010 01 Žilina
www.alexa.sk
e-mail: sluzby@alexa.sk
telefón: 041/7645426

CMC Data
Divadeľná 15
03601 Martin
www.cmcdata.sk
e-mail: info@cmcdata.sk
telefón: 043-4224771
fax: 043-4224771
EDIS s.r.o.
Horný val 9
010 01 Žilina
www.ediscomp.sk
e-mail: info@ediscomp.sk
telefón: 041/500 70 52

Kasák Peter - Kasso Technik
Národná 20
010 01 Žilina

e-mail: info@kassotechnik.sk
telefón: 041/5640394

LEKA, s.r.o.
Hattalova 341
029 01 Námestovo
www.leka.sk
e-mail: leka@leka.sk
telefón: 043/5581669

Novatech, s.r.o.
Potočná 2835/1A
022 01 Čadca
www.novatech.sk
e-mail: novatech@novatech.sk
telefón: 041/4333400

OK Comp, s.r.o..
Na Priekope 41
010 01 Źilina
www.okcomp.sk
e-mail: okcomp@okcomp.sk
telefón: 041/5003167

Oleš Evarist, Ing. - EFN
Štefánikova 212
029 01 Námestovo

e-mail: efn@stonline.sk
telefón: 043/5523138

Spectrum, s.r.o.
A. Bernoláka 66
010 01 Žilina
www.spectrumza.sk
e-mail: spectrum@spectrum.sk
telefón: 041/7234445

Sunsoft Plus, s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 1688/15
026 01 Dolný Kubín
www.sunsoft.sk
e-mail: sunsoft@sunsoft.sk
telefón: 043/5864404

Andrej Miklošík - Easycomp
Horné Rakovce 1396/26
039 01 Turčianske Teplice
www.easycomp.sk
e-mail: predaj@easycomp.sk
telefón: 0905/248293

Antares Plus, s.r.o.
A. Kmeťa 50/14
010 01 Žilina
www.antares.sk
e-mail: zilina@antares.sk
telefón: 041/5000950

Code, s.r.o.
Vajanského 394
024 01 Kysucké Nové Mesto

e-mail: comexpress@slovanet.sk
telefón: 041/4214090

Huba Miloš - ORSA
M. R. Štefánika 2263
026 01 Dolný Kubín
www.orsa.sk

telefón: 043/5865169

Krchnavý Ján, Ing. - CODE
Ul. 1. Mája 18
010 01 Žilina

e-mail: codes@stonline.sk
telefón: 041/7235569

SK - Technik, s.r.o.
Jaseňová 3223/36
010 01 Žilina
www.sktechnik.sk
e-mail: sktechnik@sktechnik.sk
telefón: 041/5003050

Telegrafia, s.r.o.
Ul. 1. mája 6
031 01 Liptovský Mikuláš
www.telegrafia.sk
e-mail: support@telegrafia.sk
telefón: 044/5514891

Versity, a.s.
Bratislavská 29
010 01 Žilina
www.versity.sk
e-mail: info@versity.sk
telefón: 041/5114306