Kliknite na región pre zobrazenie predajcov
Zobraziť predajcov.

Zobraziť autorizovaných bussiness partnerov.

Zobraziť autorizovaných valued bussiness partnerov.


Prešovský kraj

Axdata, s.r.o.
Škultétyho 22
080 01 Prešov
www.axdata.sk
e-mail: axdata@axdata.sk
telefón: 051/7711605

GOLDEN GATES, s.r.o.
Partizánska 44
085 01 Bardejov
www.gates.sk
e-mail: obchod@gates.sk
telefón: 054/472 22 38
fax: 054/488 11 47
IKARO, s.r.o.
Okružná 32
080 01 Prešov
www.ikaro.sk
e-mail: ikaro@ikaro.sk
telefón: 051/7724505
fax: 051/7724971
Fokus-Bardejov, s.r.o.
Hurbanova 20
085 01 Bardejov
www.fokus.sk
e-mail: fokus@fokus.sk
telefón: 054/4729112

Ondko Ladislav, Ing. - Dataservis
Konštantínova 3
080 01 Prešov

e-mail: office@dataservis.sk
telefón: 051/7711605

Prompt DC, s.r.o.
SLovenská 86
080 01 Prešov

e-mail: promptdc@condorent.sk
telefón: 051/7721106

THS Kežmarok, s.r.o.
Garbiarska 19 - Severka
6001 Kežmarok
www.thskk.sk
e-mail: thskk@thskk.sk
telefón: 052/4522455

Acom PP, s.r.o.
Nám. sv. Egídia 52
058 01 Poprad
www.acompp.sk
e-mail: obchod@acompp.sk
telefón: 052/7721346

Compant, s.r.o.
Košická 5
058 01 Poprad
www.compant.sk
e-mail: compant@compant.sk
telefón: 052/7885881

EX WORX - Ing. Ondík Martin
Urxova 6
080 05 Prešov
www.exworx.sk
e-mail: m.ondik@condornet.sk
telefón: 051/7754781
fax: 051/7754781
Kridla, s.r.o.
Mierová 94
066 01 Humenné
www.kridla.sk
e-mail: kridla@po.psg.sk
telefón: 057/7756318

Vlček Ján, Ing. - BARDCOMP
Partizánska 44
085 01 Bardejov
www.bardcomp.sk

telefón: 054/4723961